Home > BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN SEOJUNG > Tại sao lại chọn Seojung?

GIỚI THIỆU LÝ

 • Hiện là viện trưởng viện y học cổ truyền Seojung
 • Từng đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban trung ương Hiệp hội y
  học cổ truyền Hàn Quốc
 • Giảng viên thỉnh giảng đại học y học cổ truyền thuộc trường
  đại học Wonkwang.
 • Giám đốc Quỹ phát triển chiều cao trẻ em thống nhất.
 • Nhận học vị tiến sĩ y khoa tại trường đại học y học cổ truyền, trực
  thuộc đại học Wonkwang
 • Nhận học vị tiến sĩ đại học y khoa, trực thuộc đại học Wonkwang
 • Tốt nghiệp đại học y học cổ truyền, trực thuộc đại học Wonkwang

Giảithưởngđượcchọn

 • Năm 2014: Giải thưởng Medical Korea do Bộ trưởng Bộ Y tế ký tặng.
  Năm 2008~2017: 10 năm liên tục nhận giải thưởng Medical Korea
 • Top 33 bác sĩ Đông Y xuất sắc nhất Hàn Quốc
  (Trong lĩnh vực tăng trưởng chiều cao)
 • Top 50 danh y do nhật báo Choseon bình chọn
 • Giải thưởng chủ trì bởi Nhật báo Hàn Quốc, giải “Cống hiến cho xã
 • hội năm 2018” do Trưởng sở cảnh sát, hiệp hội phát triển văn hóa
  thanh thiếu niên trao tặng.
1 Effects of Herb-Mix Supplementation on the growth Performance and Serum Growth Hormone in Weaned Pigs. K. M. Park, Y.K. Han and K. W. Park AJAS 13(6):791-794, 2000.
2 骨(뼈골)碎(부술쇄)補(기울보) 활성산소로 손상된 골모세포에 미치는 영향, 박기원, 2002.
3 특수기능성 섬유가 심박변화도와 심리변후에 미치는 효과. 이명수, 김혜경, 김혜정, 박기원, 문성록 한국의류산업학회지 5(3):295-298, 2003.
4 Effect of multi-functional fabric on EEG and growth hormone level duting sleep. 박기원, 이명수, 류훈, 문성록 ISPNE, 2003.
5 Hibiscus Extract inhibits the Lipid Droplet Addumulation and adipogenic transcription factors Expresstion of 3T3-L1 preadipocytes. Myung-Sunny Kim, Join-Kyung Kim, Hye-Jung Kim, Sun-rock Moon, Byung-cheul Shin, Ki-Won Park, Hyun-Ok Yang, Shin-Moon Kim, Reakil Park; The Journal of Alternative and complementary medicine(대체상보의학저널) 9(4):499-504, 2003.
6 Effect of Multi-Functional Fabric on Sleep Stages ang growth Hormone Levels during Sleep. Ki-Won Park Intern. J. Neuroscience(국제신경과학학회지), 114:795-804, 2004.
7 Effects of Multi-Funtional Fabrics on Cardiac Autonomic Tone and Psychological State. Ki-Won Park Intern. J. Neuroscience(국제신경과학학회지), 114:923-931, 2004.
8 Effects of a Korean traditional herbal remedy on psychoneuroendocrine responses to examination stress in medical students: a randomized placebo-controlled trial. Ki-Won Park human psychopharmacology(인간 신경정신약리학회지) human Psychopharmacol Clin Exp 19:1-7, 2004.
9 Effects of Nutritional Supplement with Herbal Extract on Bone Mineral Density and Height in Prepubescent Children Ki-Won Park Phytotherapy Res. 19:810-811, 2005.
10 Efficacy and safety of micocurrent stimulation of acupoints on the sole of the foot of children with 25 percentile stature in 25th percentile of height by age: A randomized controlled trial Ki-won Park European Journal of Intergrative medicine 8(2):122-127, 2016
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN SEOJUNG.     Số đăng ký kinh doanh:120-96-03264 Ki-Won Park
Tầng 3, Số 411 Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06097, Korea (Tòa nhà Seojung 37-15 Samseong-dong)
Số điện thoại: 82-2-515-8585     Số Fax: 82-2-518-5961

Copyright ⓒ Seojung Eastern Medicine Clinic All rights reserved.   email : master@seojung.com