Home > BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN SEOJUNG > phương hướng
SEOJUNG Địa chỉ Tầng 3, Số 411 Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06097, Korea (Tòa nhà Seojung 37-15 Samseong-dong)
Số điện thoại 82-2-515-8585
Số Fax 82-2-518-5961
phương hướng xe điện ngầm 1 phút đi bộ từ lối ra số 2 của ga Seonjeongneung của tuyến Bundang
Khách sạn Ramada Seoul đối diện, đi thẳng 13 phút đi bộ từ lối ra số. 1 của Tuyến 7 Trạm văn phòng Gangnam-gu
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN SEOJUNG.     Số đăng ký kinh doanh:120-96-03264 Ki-Won Park
Tầng 3, Số 411 Bongeunsa-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06097, Korea (Tòa nhà Seojung 37-15 Samseong-dong)
Số điện thoại: 82-2-515-8585     Số Fax: 82-2-518-5961

Copyright ⓒ Seojung Eastern Medicine Clinic All rights reserved.   email : master@seojung.com